ÇOCUK KORUMA


 

Çocuk Koruma Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları


Çocuk koruma ve bakımı taban puanları

 

Aşağıdaki tabloda Çocuk koruma Taban puanları nı bulabilirsiniz.

 

 

Mezunların Kariyer Olanakları
  • Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler; başta Aile Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu ve özel sosyal hizmet kurumlarında, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedir. Bunun dışında, sivil toplum örgütlerinde de istihdam edilebilmektedir. Çocukların devlet korumasına alındığı mülteci merkezlerinde, sosyal çalışma gerektiren çeşitli projelerde, UNICEF gibi uluslararası organizasyonlarda ve gönüllü yardım kuruluşlarında yönetici, bakım uzmanı gibi görevlerde çalışabilmektedir.

BÖLÜMÜN AMACI

  • İhmal ve istismara uğrayan çocukların tanı, tedavi ve izlenmelerini gerçekleştirmek. (b) Suça sürüklenen çocuğun cezai sorumluluğunun belirlenmesi için gerekli olan inceleme ve değerlendirmeleri yapmak. (c) Çocukların kronolojik yaşını ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapmak. (ç) Çocuğun soy bağının ortaya konması için danışmanlık yapmak ve ilgili laboratuvarlarla işbirliği içinde olmak. (d) Merkeze başvuran olgulara ait kayıtların standart bir şekilde ve tek elden tutulmasına yönelik çalışmalar yaparak veri tabanı oluşturmak ve bu konuda diğer çocuk koruma merkezleriyle iletişim içinde olmak. (e) Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak ve bu konuda diğer çocuk koruma merkezleri ile iletişim içinde olmak. (f) Kuruluş amacına yönelik olarak; 1. Üniversite içinde öğretim üyesi, öğrenci, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek; hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek. 2. Eğitim programlarını yaygınlaştırarak, toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla topluma yönelik eğitim çalışmaları yapmak. 3. Program ve projeler geliştirmek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek. 4. Danışmanlık hizmeti vermek. 5. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılmak, desteklemek ve bu konuda ulusal ya da uluslar arası düzeyde programlar düzenlemek. (g) Basılı, görsel ve elektronik yayınlar yapmak.

 

Program AdıPuan TürüGenel Kont.Genel Yerl.En Küçük PuanEn Büyük Puan
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Çocuk Koruma ve Bakım
Hizmetleri (Burslu)
TYT33266.51558288.71959
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Çocuk Koruma ve Bakım
Hizmetleri (%75 İndirimli)
TYT278189.64072242.47458

 

BU SAYFALARI DA İNCELEYİN

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TABAN PUANLARI

 

ODYOMETRİ TABAN PUANLARI

 

ANESTEZİ TABAN PUANLARI

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA

Değerlendirme
Değerlendirme Tarihi
Taban Puan Tabloları
Çocuk Koruma Taban Puanları
Verilen Not
51star1star1star1star1star