DİNİ İLİMLER


 

Dini İlimler Taban Puanları ve Başarı Sıralamları


Dini ilimler taban puanları

 

Aşağıdaki tabloda Dini ilimler Taban puanları nı bulabilirsiniz.

 

 

Mezunların Kariyer Olanakları
  • Bölümü bitirenlerin Diyanet İşlerinde çalışabileceği düşünülmektedir. Ayrıca KPSS’de başarılı olanlar çeşitli kurumları tercih ederek memur olabilirler.Bölümü bitirenleri çeşitli kurumlarda veya özel kuruluşlarda araştırmacı olarak çalışması da mümkündür.

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları şunlardır:

a) İslâm tarihi ve medeniyeti ile bilim ve kültürünün doğru ve bilimsel bir tarzda araştırılmasını, öğretilmesini ve tanıtılmasını sağlamak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmalarla din araştırmalarına bilimsel katkıda bulunmak.

c) Türkiye içindeki ve dışındaki bilimsel ve akademik kurumlarla ilahiyat temel alanına katkı sağlamak için iş birliği yapmak.

ç) Müslüman coğrafyadaki dini, sosyal, kültürel ve entelektüel değişim ve gelişmeleri izleyerek araştırmacı, bilim insanı ve yöneticilerin bilgi birikimine katkı sağlamak.

d) Türkiye’de ilahiyat alanında üretilen bilimsel birikime kolay ulaşılmasına katkı sağlamak.

e) İlahiyat alan dergilerinin ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık standartlarına ulaşmalarına dönük çalışmalar yapmak.

f)                İlahiyat alanında üretilen bilimsel yayınlarda ortak dil kullanımını yaygınlaştırmak.

g) Dini ilimler ve bu ilimlerle ilgili alanlarda telif, tercüme, edisyon, kritik ve benzeri tarzda eserler hazırlamak ve yayımlamak.

ğ) Açılacak kurslar ile İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile diğer isteklilere yönelik eğitim, araştırma ve dil becerisi kazandırmak.

h) Merkez bünyesinde yer alan dini araştırmalar ihtisas kütüphanesi ile Sivas ve çevre illerdeki araştırmacılara kaynaklara ulaşma imkânı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İslâmî ilimler ve din bilimleri alanlarında araştırma, eğitim ve yayın çalışmaları yapmak.

b) İslâm tarihi, kültürü ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesini, araştırılması ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla seminerler, çalıştaylar ve bilimsel konferanslar düzenlemek.

c) İslâmî ilimler ve din bilimleri alanlarında araştırmacıları desteklemek ve bu maksatla gerekli programları hazırlayıp uygulamak.

ç) Mevcut dini araştırmalar ihtisas kütüphanesi geliştirmek.

d) Türkiye’de ilahiyat alanında üretilen bilimsel birikimin indekslenmesi ve elektronik ortamda ulaşılabilir olması amacıyla Dini Araştırmalar Veri Tabanı (www.davet.org.tr) adıyla ilahiyat alan indeksini kurmak ve zamanla bu indeksin Türk–İslâm Dünyasında üretilen bilimsel birikimi kapsamasını sağlamak.

 

 

Program Adı
SÖZEL
Genel Kont.Genel Yerl.En Küçük PuanBaşarı SıralamasıEn Büyük Puan
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Dini İlimler Fakültesi/Dini İlimler6060339,55421
---
---
---
80.427
---
---
---
471.55849

 

BU SAYFALARI DA İNCELEYİN

İLAHİYAT TABAN PUANLARI 2 YILLIK

 

İLAHİYAT TABAN PUANLARI 4 YILLIK

 

İSLAMİ İLİMLER TABAN PUANLARI

 

DİNİ İLİMLER

 

Değerlendirme
Değerlendirme Tarihi
Taban Puan Tabloları
Dini İlimler Taban Puanları
Verilen Not
51star1star1star1star1star