KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM


 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları


Kültür varlıklarını koruma ve onarım taban puanları

 

Aşağıdaki tabloda Kültür varlıklarını koruma ve onarım Taban puanları nı bulabilirsiniz.

 

 

Mezunların Kariyer Olanakları
 • Bölümden mezun olan öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler ile laboratuvarlarda; yerli ve yabancı üniversiteler tarafından yürütülen arkeolojik kazılarda; bağımsız faaliyet gösteren restorasyon firmalarında kadrolu veya sözleşmeli olarak iş imkânı bulabilmektedir.

Programın Amacı

 • Arkeolojik ve etnografik niteliğe sahip taşınır ve/veya taşınmaz sanat ve kültür varlıklarına ve onların korunmalarına karşı duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumdaki yerini kavramış, sanat ve kültür varlıklarının korunması alanında teknik bilgi ve temel uygulama becerileri kazanmış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk taşıyan, kamu yararını gözeten, gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanabilen, mesleki gelişmeye açık koruma meslek elemanları (konservatör) yetiştirmek.
 • Bu programın temel hedeflerinden biri; konusu “sanat objesi” olan kültür varlıklarının korunması alanında teknik bilgi ve becerileri gelişmiş, ülke gereksinimlerine katkı sağlayacak nitelikli meslek elemanları (konservatör) yetiştirmektir. Bu doğrultuda açılan eğitim programının temel amaç ve hedeflerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:1. Türkiye ve dünyada koruma ve onarım alanındaki bilgi ve teknolojik gelişmeleri izlemek,

  2. Taşınır/taşınabilir ve taşınmazlara ait mimari ve dekoratif nitelikteki kültür ve sanat varlıklarının korunmasında karşılaşılan sorunların türleri ve nedenlerinin bilimsel yöntemlerle araştırılması, belirlenmesi ve belgelenmesini sağlamak,

  3. Koruma ve onarımda kullanılan malzeme, alet ve aygıtların tanınması ve kullanılmasını sağlamak,

  4. Bilimsel inceleme ve araştırma; yöntem geliştirme ve belirleme; uygulama yapma ve uygulama sonuçlarını değerlendirme becerisine sahip “konservatörler” yetiştirmek,

  5. Lisansüstü programlar ile koruma alanında uzmanlaşmayı sağlayarak araştırmacı ve eğitmen yetiştirmek,

  6. Kültür varlıklarının korunması alanında uluslararası geçerliliği olan ilkeler ve temel yaklaşımların benimsenip ülkemizde yaygınlaştırılmasını sağlamak,

  7. Eğitim-öğretimin yanı sıra, koruma bilimine yardımcı olan arkeoloji, sanat tarihi, güzel sanatlar, müzecilik, mimarlık, mineraloji, mikrobiyoloji, petrografi ve arkeometri gibi farklı sanat, sosyal ve fen bilimleri ile iş birliği içinde bulunarak, taşınır, taşınmaz ve/veya taşınabilir nitelikteki eser, yapı ve yapı malzemelerinin korunmasına yönelik teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirecek araştırma-uygulama projeleri ve danışmanlık hizmetleri ile kültürel mirasımızın korunması alanında etkin rol oynamak.

 

Program Adı
EŞİT AĞIRLIK
Genel Kont.Genel Yerl.En Küçük PuanBaşarı SıralamasıEn Büyük Puan
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Kültür Varlıklarını Koruma
ve Onarım
3031248,76462
---
---
---
458.411
---
---
---
294.05299
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım
2526244,49790
259,95741
282,17538
0
493.299
278.445
290.000
---
310.06397
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım4041223,66384
241,27937
265,45140
0
683.469
349.437
361.000
---
279.58783
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım
4031203.19516
245,95516
272,16573
278,30890
Dolmadı
330.450
331.000
205.000
261.7994
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım4015202.05121
Dolmadı
252,91439
250,58779
Dolmadı
Dolmadı
422.000
309.000
281.97354

 

BU SAYFALARI DA İNCELEYİN

TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARI TABAN PUANLARI

 

SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ TABAN PUANLARI

 

KÜLTÜR VE İLETİŞİM BİLİMLERİ TABAN PUANLARI

 

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

Değerlendirme
Değerlendirme Tarihi
Taban Puan Tabloları
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Taban Puanları
Verilen Not
51star1star1star1star1star