PERFÜZYON


 

Perfüzyon Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları


Perfüzyon taban puanları

 

Aşağıdaki tabloda Perfüzyon Taban puanları nı bulabilirsiniz.

 

 

Mezunların Kariyer Olanakları
  • Perfüzyonist kadrosunda görev yapanlar, çalıştıkları sağlık kurumlarında kalp-akciğer makinesini, ekstrakorporeal membran oksijenasyon ve ventriküler destek cihazlarını yönetmek; ameliyat öncesi perfüzyonla ilgili hazırlık yapmak; kardiyopulmoner bypass ve ekstrakorporeal (vücut dışı) dolaşım sırasında hastanın fizyolojik parametrelerini, kan gazları ve kan biyokimyası sonuçlarını ve antikoagülasyonu takip etmek, gerekli girişimlerde bulunmak ve ilgili kayıtlarını tutmak; kardiyopleji uygulaması gibi miyokard korunmasıyla ilgili gerekli işlemleri yapmak; gerektiğinde donör doku ve organların korunmasına yardımcı olmak; hemofiltrasyon-ultrafiltrasyon ve aferez uygulamalarını yapmak; hipotermi-hipertermi uygulamalarını ve vücut sıcaklığı regülasyonunu yapmak; ekstrakorporeal dolaşım ekipmanı üzerinden kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile uzman hekimlerin gerekli gördüğü ilaç ve tıbbi ajanların uygulamasını yapmak; izole organ ve ekstremite perfüzyonunun yapılmasını sağlamak; ekstrakorporeal dolaşım desteğinde olan hastanın transportuna eşlik etmek gibi görevleri yerine getiriler.

Programın Amacı

  • Kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer makinasını kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten bilim dalıdır. Bu meslek mensubuna perfüzyonist unvanı verilmektedir. Sağlık Bakanlığı kuralları çerçevesinde perfüzyonist olmak için 4 yıllık perfüzyon lisansı ya da perfüzyon yüksek lisansı eğitimi alınması şartı bulunmaktadır.
  • Perfüzyonistlerin sorumlulukları arasında kalp-akciğer makinesini kurup ameliyat süresince makine yardımıyla kan dolaşımının devamını sağlamak, karaciğer nakli sırasında dolaşımı sağlayan makine ile diyaliz makinesini kurup çalıştırmak yer almaktadır. Alan bilgisinin yanı sıra ameliyathane ve anestezi hizmetleri yönetimi hakkında bilgi sahibi olması; hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilmesi gerekmektedir.Ülkemizde kalp hastalıklarının en yaygın kronik hastalıklar arasında olması ve her kalp damar cerrahına ikişer perfüzyonist istihdam edilmesi kapsamında meslek uzmanlarına yoğun ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık alanında geleceği parlak önemli meslekler arasında yer almaktadır.

 

Program Adı
SAYISAL
Genel Kont.Genel Yerl.En Küçük PuanBaşarı SıralamasıEn Büyük Puan
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Perfüzyon (Burslu)33400,11407
345,29636
0
---
52.184
93.467
---
---
411.36579
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Perfüzyon (Burslu)77314,65893
324,33095
0
---
134.520
116.177
---
---
355.60455
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Perfüzyon (Burslu)44300,31331
345,79534
0
---
157.299
134.666
---
---
311.05551
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Perfüzyon (%75 İndirimli)55238,40119
---
---
---
344.649
---
---
---
290.85797
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Perfüzyon (%75
İndirimli)
269220.94079
279,89970
0
---
Dolmadı
307.666
---
---
258.51877
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Perfüzyon (%75
İndirimli)
6356200.53522311.55057
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Perfüzyon (%50 İndirimli)22000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Perfüzyon (%50
İndirimli)
10000

 

BU SAYFALARI DA İNCELEYİN

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TABAN PUANLARI

 

ODYOMETRİ TABAN PUANLARI

 

ANESTEZİ TABAN PUANLARI

 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ PERFÜZYON

Değerlendirme
Değerlendirme Tarihi
Taban Puan Tabloları
Perfüzyon Taban Puanları
Verilen Not
51star1star1star1star1star